چروکی پیکسل اندروید توسعه دهندگان اندروید

چروکی: پیکسل اندروید توسعه دهندگان اندروید اندروید نوقا اندروید اوریو

اصلاح طلبان بیشترین صندلی های شورای شهر تبریز را از آن خود کردند

اسامی نامزدهای راه یافته به شورای پنجم از کلانشهر تبریز اعلام شد و بر اساس آن اصلاح طلبان که با لیست امید در این دوره شرکت کرده بودند بیشترین صندلی ها..

ادامه مطلب