چروکی پیکسل اندروید توسعه دهندگان اندروید

چروکی: پیکسل اندروید توسعه دهندگان اندروید اندروید نوقا اندروید اوریو

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، ابتکار جالب جهت تحرک مردم

ایستگاه‌های شارژ وسایل الکترونیکی جهت تحرک و ورزش مردم دست با ابتکار جالبی مجهز شده‌اند.

تصاویر ، ابتکار جالب جهت تحرک مردم

ابتکار جالب جهت تحرک مردم /تصاویر

عبارات مهم : ایستگاه

ایستگاه های شارژ وسایل الکترونیکی جهت تحرک و ورزش مردم دست با ابتکار جالبی مجهز شده است اند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، بسیاری از مواقع پیش آمده است که یکی از وسایل الکترونیکی ما به شارژ نیاز دارد و ما هر کاری می کنیم تا جایی پیدا کنیم و از آن وسیله استفاده کنیم. یکی از جاهایی که می شود در کشورهای اروپایی پیدا کرد، ایستگاه های شارژ وسایل الکترونیکی در مکان های عمومی است ولی جهت این کار باید به مدت زیادی یکجا نشست.

تصاویر ، ابتکار جالب جهت تحرک مردم

مدیران یکی از این ایستگاه ها دستگاه های شارژ وسایل الکترونیکی خود را با ابتکار جالبی مجهز کرده است تا مردم بتوانند در هنگام شارژ شدن وسیله خود، تحرک و ورزش هم داشته باشند به این صورت که افراد جهت شارژ شدن وسایل خود باید روی وسیله ای مانند دوچرخه بنشینند و پا بزنند.

ایستگاه‌های شارژ وسایل الکترونیکی جهت تحرک و ورزش مردم دست با ابتکار جالبی مجهز شده‌اند.

واژه های کلیدی: ایستگاه | الکترونیکی | اخبار گوناگون

تصاویر ، ابتکار جالب جهت تحرک مردم

تصاویر ، ابتکار جالب جهت تحرک مردم

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog